Muuttomiehen palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Muuttomiehen palkka on keskimäärin noin 1600-1800 euroa kuukaudessa. Palkan määrään voivat vaikuttaa tietyt tekijät, kuten mm. osaaminen työssä, työvuosien määrä sekä usein myös kaupunki jossa on työssä. Muuttomiehen palkkaan vaikuttaa suuresti työtuntien määrä, sillä työ on usein melko epäsäännöllistä. Jos töitä on paljon, muodostuu palkkakin luonnollisesti suuremmaksi.

Muuttomiehen työ on hyvin fyysistä, ja vaatii myös hyvää kuntoa. Työ voi olla ajoittain myös hyvinkin raskasta, joten työtä tekevät yleensä vain miespuoliset henkilöt. Muuttomiehen työ on pääasiassa tavaroiden ja huonekalujen siirtelyä asunnosta muuttoautoon ja edelleen määränpäässä muuttoautosta toiseen asuntoon. Muuttomies voi myös purkaa ja kuormata esimerkiksi lentokoneiden rahtitavaraa ja lastata, pakata ja siirtää tavaroita varastoissa. Muuttomies toimii yleensä muuttotiimin jäsenenä, sillä usein esimerkiksi siirrettävät huonekalut ovat niin suuria, etä niiden siirtämiseen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä.