Markkinointipäällikön palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Markkinointipäällikön bruttopalkka on karkeasti arvioiden 3800 euroa / kk. Palkan määrään voivat vaikuttaa jotkin tekijät, kuten esim. ammattitaito työssä, kokemus työstä sekä usein myös kunta jossa yritys sijaitsee. Markkinointipäällikön palkkahaitari on suuri, joten palkka voi olla paljon suurempikin kuin edellä arvioitu ja päinvastoin.

Markkinointipäällikön tehtävänä yrityksessä on huolehtia markkinoinnin suunnittelu ja toteutus. Työ edellyttää hyvää markkinointiosaamista, oman alan tuntemusta ja johtamistaitoa. Markkinointipäällikön tehtäväkuvaan kuuluvat muun muassa markkinatutkimukset, mainoskampanjat ja asiakassuhteet. Näiden asioiden hoito ja toteutus on usein keskeistä markkinointipäällikön työssä. Työ edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja tiimitaitoja myyntihenkilöstön, tuotepäälliköiden ja yrityksen johdon kanssa.