Maatalouslomittajan palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Maatalouslomittajan palkka on karkean arvion mukaan 2300-2400 euroa kuukaudessa. Bruttopalkkaan voivat vaikuttaa tietyt seikat, kuten mm. ammattitaito ja  työvuosien määrä.

Maatalouslomittaja toimii nimensä mukaisesti lomittajana maaseudulla, eli hän tuuraa maaseutuyrittäjän työtä tämän lomien ja muiden poissaoloaikojen aikana. Maatalouslomittaja työskentelee pääasiassa tuotantoeläinten parissa maaseutuyrityksessä. Työhön kuuluu keskeisinä asioina muun muassa paikkojen ja tilojen puhtaanapito, sekä eläinten ruokinta ja esimerkiksi lehmien lypsäminen. Työ vaatii reipasta otetta ja omatoimisuutta.