Lentäjän palkka – Liikennelentäjän palkka

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Lentäjän palkka on karkean arvion mukaan 9000 euroa kuukaudessa. Palkkahaitari on todella suuri, 2-3 tuhannesta euroa jopa yli 20 tuhanteen euroon kuukaudessa. Useimmiten lentäjä tienaa 4000-12000 euroa / kk.

Lentäjä (liikennelentäjä) toimii matkustajakoneen ohjaajana ohjaten lentokonetta muiden lentäjien kanssa. Liikennekoneeseen kuuluu muun muassa lentoturvallisuuden ja lennon sujuvuuden vuoksi aina vähintään kaksi lentokoneen ohjaajaa, perämies ja kapteeni. Lentoyhtiön palveluksessa työskentelevän lentäjän työ on vastuullista työtä, jossa vaaditaan yhteistyötaitoja, tarkkaavaisuutta, paineensietokykyä, sekä myös fyysistä ja henkistä terveyttä.