Lehdenjakajan palkka ja työ – Sanomalehtien jakaja

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Lehdenjakajan bruttopalkka on suurin piirtein 2300 euroa kuukaudessa. Arvioitu keskipalkka koskee sanomalehtien jakajaa, joka on työssä lehtien varhaisjakelussa. Palkkaan saattavat vaikuttaa jotkin asiat, kuten esimerkiksi työkokemus.

Lehdenjakaja, joka työskentelee varhaisjakelussa, jakaa sanomalehtiä ihmisten postiluukkuihin omalla jakoalueellaan yleensä yöaikaan ja varhain aamulla. Lehdenjakajan työpaikka voi olla Postin lisäksi myös lehtien jakelua harjoittava muu yritys. Työ vaatii itsenäistä ja vastuullista otetta työhön, sillä työtä tehdään suurelta osin yksin. Työssä usein voi käyttää omaa autoa, mutta lehtien jakaminen myös vaatii hyvää fyysistä kuntoa.