Lähihoitajan palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Lähihoitajan palkka kunnalla on noin 2500 euroa kuukaudessa. Tämä on keskimääräinen palkka, ja aloittavan lähihoitajan palkka saattaa jäädä kuukaudessa alle 2000 euronkin.

Lähihoitajan koulutus on nykyään monipuolista ja lähihoitaja voi työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä kuten esimerkiksi seuraavissa: ensihoito, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö, vanhustyö, lasten ja nuorten hoitotyö, asiakaspalvelu ja tiedonhallinta. Suurin osa lähihoitajista on naisia, mutta työhön hankkiutuu yhä enenevässä määrin enemmän myös miehiä.