Lääkärin palkka ja työ – Sairaalalääkärin ja terveyskeskuslääkärin palkka

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Lääkärin palkka on karkean arvion mukaan 6000 euroa / kuukausi. Palkkaan saattavat vaikuttaa eri tekijät, kuten kokemus työstä ja ylitöiden määrä.

Lääkärin työpaikkana on yleensä sairaala tai terveyskeskus, mutta se voi olla myös lääkärin yksityinen oma vastaanotto. Lääkärin tehtävänä on tunnistaa potilaiden sairauksia, ennaötaehkäistä niitä ja päättää hoitotoimenpiteistä ja muun muassa lääkityksestä potilaan hoitamiseksi. Työhön kuuluu myös keskeisinä asioina tarvittaessa potilaan tukeminen hänen elintapojensa muuttamisessa terveellisemmiksi. Lääkärin vastuulinen työ edellyttää laajaa tietämystä ja osaamista lääketieteestä ja sairauksista, varmaa päätöksentekokykyä ja myös kykyä työskennellä kiireessäkin ja paineen alla. Lääkärin työ edellyttää vaativan ja paljon tietoa sisältävän lääkärikoulutuksen. Lääkärin tulee myös pystyä synnyttämään luottamuksellinen ja hyvä suhde potilaisiinsa.