Koulutussuunnittelijan palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Koulutussuunnittelijan palkka on keskimäärin 3000-3300 euroa / kuukausi. Bruttopalkkaan voivat vaikuttaa eri tekijät, kuten esim. ammattitaito työtehtävissä, työkokemus sekä myös kunta jossa on työssä. Koulutussuunnittelijan palkkahaitari on melko suuri, joten palkka voi olla edellä mainittua palkkaa paljon suurempikin ja päinvastoin.

Koulutussuunnittelijan tehtävänä on kehittää ja tuottaa henkilöstökoulutusta ja koulutuspalveluja esimerkiksi valtion, järjestön tai yksityisen yrityksen palveluksessa. Työssä on tärkeää pystyä löytämään keinot joiden avulla pystytään saavuttamaan halutut koulutukselliset tavoitteet. Työssä tehdään yhteistyötä eri yhteiskunnan tahojen ja sidosryhmien kanssa. Työtehtäviä voivat olla yhteistyö koulutusverkon kanssa, koulutuksen suunnittelu- ja järjestelytyöt sekä erilaiset käytännön järjestelyt liittyen koulutustoimintaan.