Kouluttajan palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Kouluttajan palkka on karkeasti arvioituna 3500 euroa per kuukausi. Palkan määrään saattavat vaikuttaa eri seikat, kuten mm. ammattitaito, työkokemus sekä myös paikkakunta jossa on töissä. Kouluttajan palkkahaitari on suuri, joten palkka voi olla esimerkiksi huomattavasti pienempi kuin edellä arvioitu keskipalkka.

Kouluttaja on yleisnimitys henkilölle, joka ohjaa ja kouluttaa muita ihmisiä ja ihmisryhmiä muun muassa yrityksessä. Kouluttaja voi toimia esimerkiksi tukku- ja vähittäiskaupassa, rakennusalalla, aikuiskoulutuskeskuksessa, kuljetus- ja varastointialalla tai muussa teollisuudessa. Kouluttajan työ vaatii oman tietotaidon ja erikoisosaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja, sujuvaa ja selkeää puhumista, koordinointikykyä ja kärsivällisyyttä.