Koulukuraattorin palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Koulukuraattorin bruttopalkka on suurin piirtein 2800-3000 euroa / kk. Bruttopalkkaan voivat vaikuttaa jotkin seikat, kuten mm. ammattitaito ja työvuosien määrä.

Koulukuraattori toimii sosiaalityöntekijänä koulussa, jossa keskeiset työtehtävät liittyvät sellaisten oppilaiden auttamiseen, joilla on ongelmia koulunkäyntiin liittyvissä asioissa tai henkilökohtaisia ongelmia. Henkilökohtaiset ongelmat voivat liittyä omaan kehitykseen tai vaikkapa lapsen ihmissuhteisiin. Koulukuraattori edistää koulun oppilaiden, opettajien ja muun henkilöstön hyvinvointia ja asioiden järjestymistä. Hän usein toimii myös linkkinä oppilaan kodin ja kouluyhteisön välillä.