Kouluavustajan – Koulunkäyntiavustajan palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Kouluavustajan tai koulunkäyntiavustajan palkka on keskimäärin 2000 euroa / kuukausi. Bruttopalkkaan voivat vaikuttaa erilaiset tekijät, kuten mm. kokemus työtehtävistä.

Kouluavustajan tehtävänä on auttaa apua tarvitsevia oppilaita koulussa sellaisissa asioissa, joissa he eivät yksin selviydy yhtä hyvin kuin muut saman ikäluokan oppilaat. Syy esimerkiksi oppimisongelmiin voivat olla jokin vamma tai oppilaan sosiaaliset ongelmat. Koulunkäyntiavustajan työpaikka on jossain oppilaitoksessa (yleensä ala-asteella), mutta myös vaikkapa leikkipuistossa tai päivähoidossa. Työ käsittää lapsen tai nuoren auttamista ja ohjausta, sekä kasvatustyötä. Työ vaatii etenkin hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyökykyä lasten kanssa.