Koordinaattorin palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Koordinaattorin palkka on karkeasti arvioiden 3000-3500 euroa kuukaudessa. Bruttopalkkaan saattavat vaikuttaa tietyt tekijät, kuten mm. ammattitaito työssä ja työvuosien määrä. Koordinaattori on yleisnimitys henkilölle, joka koordinoi tiettyjä asioita yrityksessä jotka liittyvät pääasiassa asioiden järjestämiseen, aikatauluttamiseen, kokousten valmistelu ja muun samankaltaiset tehtävät.

Koordinaattorin työ vaatii hyviä kommunikointi- ja yhteistyötaitoja. Työ edellyttää myös tiettyjen asioiden koordinoimisen lisäksi usein myös hyvää kielitaitoa ja tietoteknistä osaamista. Koordinaattorin tehtäviä voivat olla esimerkiksi arviointien ja kokousten valmistelu ja järjestäminen, projektien valmistelu ja suunnittelu ja yleensäkin erilaisista asioista koostuvien kokonaisuuksien hallintaa.