Konsultin palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Konsultin palkka on karkeasti arvioiden 3000-4500 euroa / kuukausi. Konsultin palkkaa on vaikea määritellä, sillä konsultti on yleisnimi asiantuntijalle, joka yleensä tarjoaa yritykselle erikoisosaamista ja tietotaitoa yrityksen liiketoiminnan edistämiseksi.

Konsultin työ yrityksessä käsittää asiantuntijatyötä, joka liittyy erilaisiin päätöksiin ja suunnitelmiin yrityksessä. Pääasiallinen tarkoitus on edistää yrityksen liiketoimintaa ja esimerkiksi suojata yritystä liiketoiminnallisilta riskeiltä. Konsultin työ vaatii hyvää liiketoiminnallista osaamista esimerkiksi talousasioissa, yhteistyökykyä ja vastuullisuutta. Ylensä konsultin palveluja käytetään suurissa, esimerkiksi kansainvälisissä yrityksissä.