Kirjastonhoitajan palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Kirjastonhoitajan palkka on noin 2500 euroa kuukaudessa. Bruttopalkkaan saattavat vaikuttaa erilaiset tekijät, kuten usein työtehtävien hyvä osaaminen ja kokemus työtehtävistä.

Kirjastonhoitajan tehtäviin vaikuttaa suuresti se, kuinka suuressa kirjastossa hän työskentelee. Nämä tehtävät voivat olla aineiston hankkimista kirjastoon, suunnittelutehtävät ja tietopalvelutyöt. Kirjastonhoitajan tulee hallita hyvin tiedonhaku kirjaston aineistosta. Kirjastonhoitajan työssä tarvitaan hyvää asiakaspalvelua, järjestelmällisyyttä, tiedon löytämistaitoja ja yleissivistystä. Työssä käytetään paljon tietotekniikkaa, tietojärjestelmiä ja puhelinta, sekä opastetaan ja autetaan kirjaston asiakkaita kirjastossa.