Katsastusmiehen palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Katsastusmiehen palkka on keskimäärin 2800 euroa kuukaudessa. Palkkaan voivat vaikuttaa tietyt tekijät, kuten muun muassa ammattitaito, työvuosien määrä sekä myös kunta jossa on töissä.

Katsastusmiehen työhön kuuluu katsastettavien autojen tarkastaminen laissa asetettujen määräysten mukaan vikojen ja puutteiden varalta. Merkittävät viat autossa voivat vaikuttaa suuresti liikenneturvallisuuteen. Katsastettu auto joko hyväksytään, hylätään tai auto saa korjauskehotuksen. Jos auto hylätään, sen viat tulee korjauttaa ja auto uudelleenkatsastuttaa.