Kaivinkoneen kuljettajan palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Kaivinkoneen kuljettajan bruttopalkka on noin 2700 euroa kuukaudessa. Palkan suuruuteen voivat vaikuttaa jotkin seikat, kuten muun muassa työvuosien määrä ja paikkakunta jossa työskentelee.

Kaivinkoneen kuljettajan työ käsittää kaivinkoneen ammattitaitoista käyttämistä erilaisissa kaivuutöissä. Työhön voi kuulua esimerkiksi metsänparannuskaivuuta, maanrakennustyötä ja erilaisia remontoimiseen ja rakentamiseen liittyviä usein melko yksinkertaisia töitä. Työ vaatii oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä C-luokan ajokorttia. Muita vaadittavia asioita voivat olla mittalaitteiden käyttötaito, rakennuskuvien lukutaito ja pyöräkuormaajan ajotaito.