Järjestyksenvalvojan palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Järjestyksenvalvojan bruttopalkka on suurin piirtein 2700 euroa per kuukausi. Palkkaan vaikuttavat usein tietyt seikat, kuten esim. työvuosien määrä ja paikkakunta jossa työskentelee.

Järjestyksenvalvoja on henkilö, jonka työnä on omalla toimialueellaan valvoa turvallisuutta ja järjestystä sekä estää onnettomuuksien, rikosten ja muiden häiriöilmioiden syntyminen. Järjestyksenvalvojan tehtävään vaaditaan poliisin tai laissa säädetyllä järjestyksenvalvonta-alueelle asetettu henkilö, joka huolehtii alueen järjestyksenvalvonnasta.