Hortonomin palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Hortonomin palkka on noin 2800-2900 euroa per kuukausi. Bruttopalkkaan saattavat vaikuttaa eri tekijät, kuten esim. työkokemus ja joskus myös työnantaja jolla työskentelee.

Hortonomiksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa maisemasuunnittelun tai puutarhatalouden linjalta. Puutarhatalouden hortonomi toimii asiantuntijana puutarhakasvien käsittelyssä, tuotannossa ja tuotekehityksessä. Hortonomi voi erikoistua opiskelussaan muun muassa luonnonmukaiseen viljelyyn, puutarhakasvien tuotteistamiseen, kasvihuonetuotantoon ja avomaan ravintokasvituotantoon. Hortonomi voi työskennellä asiantuntijatehtävissä kaupan, opetuksen, neuvonnan ja viljelyn alalla.