Henkilöstöpäällikön palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Henkilöstöpäällikön palkka on noin 4700 euroa kuukaudessa. Palkan määrään saattavat vaikuttaa usein ammattitaito, yritys jossa on töissä ja usein myös kunta jossa yritys sijaitsee.

Henkilöstöpäällikkö työskentelee yleensä suuressa yrityksessä tai julkishallinnossa henkilöstöhallinnon johdossa. Henkilöstöpäällikön tehtävä voi käsittää muun muassa henkilökunnan rekrytointia, henkilöstösuunnittelua, messuille osallistumista ja rekrytointikampanjoiden järjestämistä. Henkilöstöpäällikkö vastaa siitä, että yrityksessä työskentelee oikeita henkilöitä oikeissa työtehtävissä. Henkilöstön hallintaan liittyvien tehtävien tarkoituksena on pitää yrityksen henkilöstö motivoituneena, hyvinvoivana, tehokkaana ja toimivana.