Ensihoitajan palkka ja työ

Ensihoitajan palkka on noin 3100 euroa / kk. Palkan suuruuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi ammattitaito, yritys jossa työskentelee ja usein myös työnantajan sijainti Suomessa.

Ensihoitaja on ensihoidon asiantuntija, joka usein toimii akuuteissa ensihoitotilanteissa esimerkiksi päivystys- ja ensiapuklinikoilla ja teho-osastolla. Ensihoitaja ei ole virallinen ammattinimike, vaan sitä voivat käyttää ihmiset jotka työskentelevät ensihoitotehtävissä riippumatta heidän koulutuksestaan.

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava karkeasti arvioitu kuukausipalkka vuonna 2013. Keskipalkan arviointiin on käytetty eri tietolähteitä.

Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi paikkakunnasta, kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla jopa huomattavastikin pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.
Tietosuojakäytäntö