Ensihoitajan palkka ja työ

Ensihoitajan palkka on noin 3100 euroa / kk. Palkan suuruuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi ammattitaito, yritys jossa työskentelee ja usein myös työnantajan sijainti Suomessa.

Ensihoitaja on ensihoidon asiantuntija, joka usein toimii akuuteissa ensihoitotilanteissa esimerkiksi päivystys- ja ensiapuklinikoilla ja teho-osastolla. Ensihoitaja ei ole virallinen ammattinimike, vaan sitä voivat käyttää ihmiset jotka työskentelevät ensihoitotehtävissä riippumatta heidän koulutuksestaan.

Leave a Reply

*