Ensihoitajan palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Ensihoitajan palkka on noin 3100 euroa / kk. Palkan suuruuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi ammattitaito, yritys jossa työskentelee ja usein myös työnantajan sijainti Suomessa.

Ensihoitaja on ensihoidon asiantuntija, joka usein toimii akuuteissa ensihoitotilanteissa esimerkiksi päivystys- ja ensiapuklinikoilla ja teho-osastolla. Ensihoitaja ei ole virallinen ammattinimike, vaan sitä voivat käyttää ihmiset jotka työskentelevät ensihoitotehtävissä riippumatta heidän koulutuksestaan.