Eläinhoitajan palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Eläinhoitajan bruttopalkka on keskimääräisesti noin 2500 euroa kuukaudessa. Palkan suuruuteen saattavat vaikuttaa muun muassa työkokemus, työnantaja ja myös työpaikan sijainti Suomessa.

Eläinhoitajan tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi lemmikkieläinkaupassa, hoitaa pieneläimiä, pitää eläinhoitolaa, hoitaa tarhaeläimia tai hoitaa koe-eläimiä. Eläinhoitaja tuntee yleisbiologian perusteet, tietää kuinka eläimet käyttäytyvät ja mitä niiden hoito vaatii, sekä osaa hoitaa eläimiä niiden elinkaaren eri vaiheissa. Eläinhoitaja myös tietää erilaiset vaatimukset mitä tulee eri eläinryhmien ravintoon ja ympäristöön ja osaa otyta nämä asiat huomioon hoitotyössään.