Assistant Controllerin palkka ja työ

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Assistant controllerin keskimääräinen palkka on noin 3000-3100 euroa kuukaudessa. Assistant controllerin tehtävä vaatii osaamista ulkoisesta laskennasta, tilinpäätöksen teosta ja kirjanpidosta kokonaisuutena. Työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi kuukausiraportointia, kustannusseurantaa, kannattavuusanalyysien valmistamista, budjetti-, ennuste- ja strategiaprosesseihin osallistumista sekä laskujen käsittelyä. Työ voi edellyttää myös ainakin jonkin verran osaamista sisäisen laskennan tehtävistä.

Assistant controllerin tehtävään vaaditaan yleensä soveltuvaa korkeakoulutasoista laskennan tutkintoa ja myös aiempaa työkokemusta laskennan tehtävistä.