Asianajajan palkka ja työ – Lakimiehen palkka

Huom! Tällä sivulla arvioitu palkka on vain suuntaa antava kuukausipalkka vuonna 2012. Riippuen monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kokemuksesta, ammattitaidosta ja menestymisestä ko. tehtävässä, palkka voi olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu keskipalkka.

Asianajaja eli lakimies tienaa karkean arvion mukaan keskimäärin noin 6000 euroa kuukaudessa. Yli puolet lakimiehistä saa yli 5000 euron palkkioita kuukaudessa. Työhön ja työtehtäviin liittyy usein olennaisena osana myös ylityöt. Suurin osa kaikista Suomen lakimiehistä tekee myös ylitöitä.

Asianajaja eli lakimies hoitaa edustamiensa henkilöiden oikeudellisia asioita muun muassa tuomioistuimissa. Suomessa toimiva lakimies on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon ja asianajajatutkinnon. Lisäksi pätevyysvaatimuksiin kuuluu neljän vuoden työkokemus asianajajan tehtävissä. Lakimiehen kuuluu olla myös jäsen julkisoikeudellisessa Suomen Asianajajaliitossa.

Alla linkkejä liittyen asianajajan eli lakimiehen palkkaan ja työhön.

http://www.uusisuomi.fi/raha/88833-nain-paljon-tienaa-suomalainen-lakimies-5000-%E2%82%ACkk-kehnolla-puolella

http://fi.wikipedia.org/wiki/Asianajaja